لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

The Kite Festival
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
The Aquarium Fix-It
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
Carnival
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
Picnic
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
Super Trip to the Supermarket
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
Subway Heroes
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
The Milk Out
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
The Dinosaur Museum Mishap
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
The Rolling Toy Parade
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
Special Delivery
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
Ready for Take Off
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
Ice Cream Truck
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
The Elephant Sprinkler
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
The Butterfly Dance Show
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
Ready for Take Off
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
Playground Heroes
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
To the Library
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
Favorite Things Show
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
The Big Boat Race
1398-10-28 تاریخ بار‌گذاری:
S02E01
1400-03-24 تاریخ بار‌گذاری:
S02E02
1400-03-24 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03
1400-03-24 تاریخ بار‌گذاری:
S02E04
1400-03-24 تاریخ بار‌گذاری:
S02E05
1400-03-24 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون تیم اومی زومی (Team Umizoomi)

انیمیشن تیم اومی زومی (Team Umizoomi) برای کودکان پیش دبستانی و 2 سال به بالا، جهت تقویت مهارت های ریاضی مانند شمارش، اندازه‌گیری و روابط فضایی (سه بعدی) را ساخته شده است. شیوه آموزشی این کارتون به صورت غیر مستقیم است و با سوالاتی که در طول هر قسمت از کودک می‌پرسد حالت تعاملی به وجود آورده و مخاطب را با خود همراه می‌سازد. از این رو، یکی از بهترین انیمیشن های تعاملی با لهجه آمریکایی برای آموزش انگلیسی به کودکان است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره انیمیشن Team Umizoomi، به لینک زیر مراجعه کنید:

معرفی کارتون تیم اومی زومی