لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

!Get Ready for School
1398-10-21 تاریخ بار‌گذاری:
!The Police Cop-etition
1398-10-21 تاریخ بار‌گذاری:
! The Elephant Trunk-a-Dunk
1398-10-21 تاریخ بار‌گذاری:
The Super Ballet Bowl
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
The Wizard of Oz-tralia
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
The Arctic Life
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
Puppy Love
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
The Puppy and the Ring! Part 2
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
The Puppy and the Ring! Part 1
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
Good Morning, Mr. Grumpfish
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
The Oyster Bunny
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
The Unidentified Flying Orchestra
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
Come to Your Senses
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
The Bubble Bee-athalon
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
Party at Sea
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
Bubble Scrubbies
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
Swimtastic Check-Up
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
Gobble Gobble Guppies
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
A Very Guppy Christmas
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
Puddleball
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
The Running of the Bullfrogs
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
Bubble Kitty
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
Super Guppies
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:
A Dolphin Is a Guppy's Best Friend
1398-10-23 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون ماهی های بادکنکی (Bubble Guppies)

ماهی‌ های بادکنکی (Bubble Guppies)، سریال انیمیشنی سه بعدی است که به سفارش شبکه تلویزیونی Nickelodeon و برای کودکان پیش از دبستان ساخته شده است. این مجموعه یکی از بهترین کارتون های تعاملی انگلیسی است و با سوال و جواب هایی که در طول هر قسمت می پرسد، کودک را همراه خود می‌کند و او را به یادگیری موضوعات جدید ترغیب می کند.

جهت آشنایی بیشتر با نکات مثبت انیمیشن ماهی های بادکنکی پیشنهاد می کنیم به لینک زیر سر بزنید:

معرفی انیمیشن ماهی های بادکنکی