لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Rides a Bike
1398-07-17 تاریخ بار‌گذاری:
George and Marco Sound it Out
1398-07-17 تاریخ بار‌گذاری:
One in a Million Chameleon
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
King Doggie
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Chasing Rainbows
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
What Goes Up
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
The Inside Story
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Sprout Outing
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Book Monkey
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Georges Super Subway Adventure
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Monkey Size Me
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Whistlepig Wednesday
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Signs Up
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Snow Use
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
The Big Picture
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Sees the Light
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Guest Monkey
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Man with the Monkey Hands
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Charkie Goes to School
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Wheels on the Bus
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Cooking with Monkey
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
Amazing Maze Race
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
George Measures Up
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:
For the Birds
1398-07-18 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

آشنایی با کارتون جرج کنجکاو (Curious George)

انیمیشن Curious George درباره میمون باهوش و کنجکاوی به نام جورج است که از خانه‌ی خود در آفریقا توسط مردی با کلاه زرد، برای زندگی با او در شهری بزرگ آورده شده. کارتون جرج کنجکاو با هدف تشویق کردن و الهام بخشیدن به کودکان بالای 3 سال برای کشف مفاهیمی مانند مهندسی، علوم و ریاضیات در دنیای اطرافشان ساخته شده است.

برای آشنایی بیشتر با شخصیت‌ها و نکات آموزنده انیمیشن جرج کنجکاو روی لینک زیر کلیک کنید:

معرفی کارتون جورج کنجکاو