لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1401-09-09 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن دنیای لونا

کارتون Earth to Luna درباره دختری به نام لونا است که عاشق علم و طبیعت است و به همراه برادر و حیوان خانگی خود می‌آموزد چیزهای مختلف چطور کار می کنند. آنها در پایان هر قسمت هر آنچه یاد گرفته اند را به پدر و مادر خود نمایش می دهند. این مجموعه لهجه آمریکایی دارد و مناسب کودکان با رده سنی 4 سال به بالا است.