لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01-02
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03-04
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05-06
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07-08
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09-10
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11-12
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13-14
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15-16
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17-18
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19-20
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21-22
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23-24
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E25-26
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S02E01-02
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03-04
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S02E05-06
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S02E07-08
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S02E09-10
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S02E11-12
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S02E13-14
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S02E15-16
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S02E17-18
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S02E19-20
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:
S02E21-22
1400-11-21 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

آشنایی با انیمیشن جاستین تایم (Justin Time)

انیمیشن جاستین تایم یک مجموعه ماجراجویانه در ژانر علمی-فانتزی مناسب کودکان 3 سال به بالا است. این کارتون جذاب حاوی اطلاعات مفیدی درباره حیوانات، طبیعت و زیست بوم‌های مختلف متناسب با قدرت درک کودکان پیش دبستانی است و قدرت تخیل آنها را تقویت می‌کند.

اگر می‌خواهید با انیمیشن جاستین تایم، داستان آن و نکات مثبت موجود در این انیمیشن جذاب بیشتر آشنا شوید، به لینک زیر سر بزنید:

معرفی کارتون جاستین تایم