لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E01-02
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03-04
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E05-06
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E07-08
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E09-10
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E11-12
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E13-14
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E15-16
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E17
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E18-19
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E20-21
1400-09-29 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن کهکشان نابغه ها

کارتون Creative Galaxy یک مجموعه آمریکایی مناسب رده سنی 4 سال به بالا است که در هر قسمت از آن "آرتی"، شخصیت اصلی این انیمیشن، مشکلی را با استفاده از هنر حل می کند که به پرورش خلاقیت کودکان بسیار کمک می‌کند. علاوه بر تقویت خلاقیت و مهارت حل مسئله، آموزش‌هایی در مورد الگوها، رنگ‌ها، شمارش و .. به شیوه ای سرگرم کننده و غیر مستقیم به کودکان داده می‌شود.