لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Cory's First Day
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Chrissy's Best Friend
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Garbage Day
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Firehouse
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Oil Spill
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Sleepover
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Speed Limits
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Copy Car
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Happy Anniversary
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Mike's Carcade
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Flat Tire
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Cory's New Bedroom
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Grandpa's Treasure
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
Ice Cream Truck
1400-01-24 تاریخ بار‌گذاری:

درباره انیمیشن برو! برو! کوری کارسون (Go! Go! Cory Carson)

کارتون کوری کارسون (Go Go Cory Carson) که پخش آن از سال 2020 در شبکه نتفلیس آغاز شده، بر اساس اسباب‌بازی‌های شرکت آمریکایی VTech ساخته شده است. در این مجموعه جذاب نکات مثبت و ارزش‌هایی نظیر دوستی، گذشت، همکاری و کار تیمی و ... به طور غیر مستقیم به کودکان آموزش داده می شود.

برای آشنایی بیشتر با شخصیت ها، داستان و ویژگی های مثبت این انیمیشن، به لینک زیر مراجعه کنید:

معرفی کارتون کوری کارسون