معلم‌های ما

یک معلم را برای شروع انتخاب کنید

سحر اکبری

سحر اکبری

 • کارشناس مترجمی زبان انگلیسی
 • بیش از ۶ سال سابقه تدریس
 • جذب شاگرد از ۷ سال به بالا
 • لهجه American

مشاهده پروفایل معلم


جلسه اول رایگان

جلسه‌ای 30,000 تومان

حدیث روحی

حدیث روحی

 • دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی و دارای مدرک Advanced & Intermediate
 • بیش از ۲ سال سابقه تدریس
 • جذب شاگرد از ۴ تا ۱۵ سال
 • لهجه American

مشاهده پروفایل معلم


جلسه اول رایگان

جلسه‌ای 30,000 تومان

سوگند شکرانی

سوگند شکرانی

 • کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی
 • بیش از ۶ سال سابقه تدریس
 • جذب شاگرد از ۴ سال به بالا
 • لهجه American

مشاهده پروفایل معلم


جلسه اول رایگان

جلسه‌ای 40,000 تومان

عاطفه زمانی

عاطفه زمانی

 • فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی
 • بیش از ۸ سال سابقه تدریس
 • جذب شاگرد از ۵ سال به بالا
 • لهجه American

مشاهده پروفایل معلم


جلسه اول رایگان

جلسه‌ای 40,000 تومان

غزل وفایی

غزل وفایی

 • فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
 • بیش از ۸ سال سابقه تدریس
 • جذب شاگرد از ۴ سال به بالا
 • لهجه American

مشاهده پروفایل معلم


جلسه اول رایگان

جلسه‌ای 50,000 تومان