Shushybye

Shushybye

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1401-11-20 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره مجموعه شوشی بای

شوشی‌ بای یک مجموعه تلویزیونی عروسکی و موزیکال آمریکایی مناسب کودکان 6 ماه به بالاست که توسط شبکه BabyFirst تولید شده است. در این مجموعه گروهی از موجودات جادویی به نام "شوشی ها" حضور دارند که به کودکان در هنگام خواب کمک می کنند تا به خواب بروند. کارتون Shushybye به گونه ای طراحی شده که برای کودکان خردسال سرگرم کننده و جذاب باشد و در عین حال عادات خواب سالم و روال مثبت قبل از خواب را نیز در آنها ترویج دهد. شوشی ها موجودات رنگارنگ و دوست داشتنی هستند که برای کمک به کودکان در هنگام آماده شدن برای خواب، احساس امنیت و آرامش را به آنها انتقال می دهند. به طور کلی، "Shushybye" یک راه سرگرم کننده و جذاب برای والدین است تا به فرزندان خود کمک کنند تا عادات خواب خوبی داشته باشند و استراحتی را که برای رشد و شکوفایی نیاز دارند، دریافت کنند.