لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Playing Pretend Season 5 Episode 1
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
The Castle Season 5 Episode 2
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Miss Rabbit's Taxi Season 5 Episode 3
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Scooters Season 5 Episode 4
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Pumpkin Competition Season 5 Episode 5
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Gerald Giraffe Season 5 Episode 6
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Parachute Jump Season 5 Episode 7
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Easter Bunny Season 5 Episode 8
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Simple Science Season 5 Episode 9
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
School Project Season 5 Episode 10
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Mummy Pig's Book Season 5 Episode 11
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Grandpa Pig's Greenhouse Season 5 Episode 12
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Molly Mole Season 5 Episode 13
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Move To Music Season 5 Episode 14
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
London Season 5 Episode 15
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
The Police Season 5 Episode 16
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
The Zoo Season 5 Episode 17
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Canal Boat Season 5 Episode 18
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
The Outback Season 5 Episode 19
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Surfing Season 5 Episode 20
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
The Great Barrier Reef Season 5 Episode 21
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Boomerang Season 5 Episode 22
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Nursery Rhymes Season 5 Episode 23
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Masks Season 5 Episode 24
1400-10-10 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون پپاپیگ

انیمیشن Peppa Pig یک مجموعه تلویزیونی ساخت انگلستان و مناسب کودکان 2 سال به بالاست که ماجراهای خوک کوچکی به نام پپا و خانواده و دوستانش را دنبال می کند. در هر قسمت، پپا و خانواده‌اش در فعالیت‌های مختلفی از جمله رفتن به زمین بازی، پیک‌نیک یا دیدار با پدربزرگ و مادربزرگ شرکت می‌کنند و در عین حال درس‌های مهمی درباره دوستی، خانواده و زندگی روزمره می‌آموزند. انیمیشن پپاپیگ یک انیمیشن دوست داشتنی، ملایم و سرگرم کننده با پیام های مثبت و محتوای آموزشی مناسب برای کودکان است که به دلیل دیالوگ های واضح، شمرده و کاربردی یکی از بهترین انتخاب ها در پرورش کودک دوزبانه با استفاده از کارتون و انیمیشن است. در این مجموعه مهارت های اساسی مانند شمارش، رنگ ها و کلمات ساده و همچنین مهارت های اجتماعی و عاطفی مانند همدلی، ارتباط با دیگران و حل مسئله به کودکان القا می شود. به طور کلی کارتون پپاپیگ به دلیل سادگی و طنز مخصوص به خود نه تنها برای کودکان، بلکه برای بسیاری از بزرگسالان نیز جذاب و سرگرم کننده است.