لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Letter A
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter B
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter C
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letters D
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter E
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter F
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter G
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter H
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter I
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter J
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter K
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter L
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter M
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter N
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter O
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter P
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter Q
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter R
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter S
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter T
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter U
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter V
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter W
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:
Letter X
1398-10-14 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن کهکشان الفبا

ABC Galaxy of Learning یکی از برنامه های تولید شده توسط کانال آمریکایی BabyFirst است. این انیمیشن آموزشی و سرگرم کننده به کودکان کمک می کند الفبا را از طریق درس های سرگرم کننده، رنگارنگ و تعاملی یاد بگیرند. در این کارتون حروف، کلمات و اعداد را به روشی منحصربفرد و تعاملی نشان داده می شودکه به کودکان رده سنی 3 سال به بالا کمک می‌کند تا تشخیص الفبا، مهارت‌های کلمه‌سازی و مفاهیم پایه ریاضی را یاد بگیرند و بهبود بخشند. مجموعه کهکشان الفبا از تکنیک های مختلفی مانند انیمیشن، فیلم زنده و موسیقی جذاب استفاده می کند تا یادگیری مهارت خواندن انگلیسی را برای کودکان سرگرم کننده و جذاب کند. البته توجه کنید برای موثرتر واقع شدن کارتون های مخصوص خواندن انگلیسی بهتر است کودک حداقل 2 سال در معرض انیمیشن های انگلیسی مخصوص پرورش کودک دوزبانه بوده باشد.