لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S02E01
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S02E02
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S02E04
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S02E05
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S02E06
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S02E07
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S02E08
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S02E09
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:
S02E10
1402-07-02 تاریخ بار‌گذاری:

درباره کارتون Treehouse Detectives

انیمیشن کارآگاهان خانه درختی (Treehouse Detectives) درباره یک تیم کاراگاهی متشکل از خواهر و برادری خرس به نام توبی و تری است که به کمک سایر حیوانات که دوستانشان هستند، راز و رمزهای محیط اطرافشان را حل می‎‌کنند. کارتون کارآگاهان خانه درختی برای کودکان پیش دبستانی و 4 سال به بالا طراحی شده است و به آنها در مورد حل مسئله، کار گروهی و پشتکار می‌آموزد.
توبی و تری همیشه به دنبال رازهای جدیدی برای حل کردن هستند. وقتی مشکلی به سراغ دوستان می‌آید، از مهارت‌های کارآگاهی خود برای جمع آوری سرنخ‌ها، پیگیری حقایق و ارائه راه حل استفاده می‌کنند. توبی محتاط‌تر و تحلیل‌گرتر تیم است، در حالی که تری هیجانی‌تر و ماجراجوتر است. آنها با هم یک جفت عالی می سازند و همیشه قادر به حل پرونده هستند.
انیمیشن Treehouse Detectives همچنین به کودکان در مورد دنیای طبیعی اطراف خود آموزش می‌دهد. در هر قسمت، توبی و تری در مورد جنبه‌های مختلف طبیعت، مانند نحوه ارتباط حیوانات، نحوه رشد درختان، یا نحوه عملکرد آب و هوا می‌آموزند. این موضوع به کودکان کمک می‌کند تا نسبت به دنیای اطراف خود کنجکاوی پیدا کنند و زیبایی طبیعت را درک کنند.