لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Yes Yes Vegetables
1399-07-09 تاریخ بار‌گذاری:
آهنگ شستن دست‌ها
1398-12-04 تاریخ بار‌گذاری:
Baby Got Sick
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Baby Bath Time
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Baby is Sick
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Baby Shark Dance
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Baby Shark Xmas
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Baby Shark's Halloween
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Baby T-Rex and the Dinosaur Dance
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Baby Visits the Aquarium
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
BINGO
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Brother and SisterSong No No Manners
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Brother John
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Did You See My Trunk
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Do You Know the Biggest Animal
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Do You Like Cars Race With the Lighting McQueen
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Down by the Bay
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Down In The Jungle 3D Version
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Down In The Jungle
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
EGG Food fight
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Finger Family Baby Learns Colors
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Five Little Pumpkins
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Five Little Puppies
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Five Little Puppies Playing Peekaboo
1398-08-04 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون لیتل انجل

انیمیشن Little Angle (فرشته کوچولو) یک مجموعه موزیکال شاد است که با شخصیت‌های رنگارنگ جذاب و موسیقی گیرا مخاطبان بسیاری از سراسر دنیا دارد. ویدیوهای کارتون لیتل انجل شامل شعرهای معروف کودکانه و همچنین ترانه‌های آموزنده درباره موضوعات مختلفی نظیر رنگ ها، شکل ها، اعداد، حیوانات و مهارت های اساسی زندگی است. تمامی محتوای انیمیشن Little Angel برای کودکان خردسال طراحی شده است و آنها را با مفاهیم پایه‌ای به شکلی جذاب و سرگرم ‌کننده آشنا می‌کند. انیمیشن ها و اشعار لیتل انجل به گونه‌ای است که به کودکان کمک می‌کند تا آن‌ها را دنبال کنند و هم‌خوانی کنند. انیمیشن لیتل انجل دارای لهجه امریکن است و تمام خردسالان می‌توانند از آن استفاده کنند. البته توجه کنید که به توصیه پزشکان کودکان زیر دو سال به صورت غیرمستقیم و صوتی از انیمیشن‌ها و برنامه‌های کودک بایستی بهره ببرند.