Ready Jet Go

Ready Jet Go

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1402-04-16 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون Ready Jet Go

انیمیشن Ready Jet Go (بزن بریم جت) یک سریال علمی با لهجه امریکن است که از طریق تجربیات یک موجود بیگانه که به همراه خانواده‌اش به زمین آمده‌اند، درباره نجوم و تکنولوژی به کودکان آموزش می‌دهد. مفاهیمی همچون نیرو و انرژی در این سریال جذاب به گونه‌ای سرگرم‌کننده و غیرمستقیم و از طریق مثال‌های علمی به مخاطب آموزش داده می‌شود و کودکان می‌بینند که چگونه کنجکاوی شخصیت‌های داستان، فرصت‌های یادگیری زیادی را به همراه دارد.
کارتون ردی جت گو، حاوی پیام‌هایی در زمینه کارگروهی و دوستی است و همچنین شخصیت‌های متنوعی در آن نقش آفرینی می‌کنند. اگر فرزندتان به علوم و ستاره‌شناسی علاقه دارد و بالای 3 سال سن دارد، دانلود انیمیشن Ready Jet Go را به شما پیشنهاد می‌کنیم.