The Adventures of the Young Marco Polo

The Adventures of the Young Marco Polo

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1402-03-04 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1402-03-05 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون سفرهای مارکوپولو

داستان انیمیشن ماجراهای مارکوپولو (The Adventures of the Young Marco Polo) در دورانی اتفاق می افتد که باور مردم بر این بود که زمین تخت است و بسیاری از مکان های فعلی در دنیا هنوز کشف نشده بود. پسر جوانی به نام مارکو تصمیم میگیرد که به دنبال پدرش که در جستجوی جاده ای به چین گم شده بود، بگردد.
در ماجراجویی های مارکو در جستجوی پدرش، دوستان او نیز همراهی اش می کنند. مارکو با روحیه شجاع خود آماده است تا دنیا را با کنجکاوی اش کشف و فتح کند. این مجموعه برای کودکان 7 سال به بالا مناسب است.