Kids Meet

Kids Meet

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Kids Meet a Marine Biologist
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet a Worm Farmer
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet an Environmental Activist
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet Flight Attendants
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet a Virologist
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet a Teen Astronaut in Training
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet an Exterminator
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet A Divorce Lawyer
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet A Roboticist
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet A UPS Driver
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet a Deaf Person (Talbott & Vanessa)
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet a Meteorologist
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet a Hypnotist
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet A Butcher
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet a Pet Vet
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet an Opera Singer
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet an Acupuncturist
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet a Magician (Austin & Ernie)
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet A Mountaineer
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet a News Anchor
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Try Making Pottery with a Potter
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet a Black Belt
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet a Guide Dog for the Blind
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:
Kids Meet a Fire Fighter
1402-02-17 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره مجموعه Kids Meet

کیدز میت مجموعه ای از ویدئوها است که در آن کودکان با افراد مختلف از هر طبقه ای از زندگی مصاحبه می کنند. این ویدئوها برای آموزش فرهنگ ها، مشاغل و تجربیات مختلف به بچه ها طراحی شده‌اند. مجموعه Kids Meet به دلیل ارزش آموزشی و توانایی اش در مشارکت دادن بچه ها در یادگیری مورد ستایش قرار گرفته است. برخی از نکات مثبت Kids Meet عبارتند از:
  • این مجموعه آموزنده است. در هر قسمت بچه ها در مورد فرهنگ ها، مشاغل و تجربیات مختلف آموزش داده می‌شوند.
  • محتوای این مجموعه به شکلی جذاب تولید شده که کودکان را با خود همراه می‌کند و کودک را مشتاق ادامه تماشای آن می‌کند.
  • متنوع است. در این مجموعه افراد از همه اقشار نشان داده می شود که به بچه ها کمک می کند فرهنگ ها و دیدگاه های مختلف را بیاموزند.
به طور کلی اگر به دنبال راهی برای افزایش وسعت دید فرزند خود درباره جهان، فرهنگ ها و انسان های مختلف هستید، Kids Meet با ویدیوهای متنوع خود گزینه بسیار خوبی است. این مجموعه برای رده سنی 6 سال به بالا مناسب است و دارای لهجه امریکن می‌باشد.