لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Season 1 Episode 1-2
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 3-4
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 5-6
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 7-8
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 9-10
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 11-12
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 13-14
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 15-16
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 17-18
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 19-20
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 21-22
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 23-24
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 25-26
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 27-28
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 29-30
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 31-32
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 33-34
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 35-36
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 37-38
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 39-40
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 41-42
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 43-44
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 45-46
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:
Season 1 Episode 47-48
1402-01-25 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن ماجراهای پدینگتون

سریال The Adventures of Paddington یک مجموعه سه بعدی جذاب درباره خرسی به نام پدینگتون است که در شهر لندن به همراه خانواده‌ای زندگی می‌کند. او چیزهای جدیدی می‌آموزد، درس‌هایی که یاد گرفته است به اشتراک می‌گذارد و با کمک‌های اعضای خانواده بر مشکلاتی که سر راهش پیش می‌‍آید غلبه می‌کند.
او معمولا برای خاله اش لوسی در مورد هر اتفاق جدیدی که تجربه می‌کند و یاد میگیرد نامه می‌نویسد. هر قسمت از این مجموعه بر اهمیت مهربانی، همدلی و حل مسئله تاکید دارد و پیام‌های مثبتی را به کودکان پیش دبستانی منتقل می‌کند. این مجموعه دارای لهجه بریتیش است و برای کودکان رده سنی 5 سال به بالا مناسب است.