لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1402-01-09 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون مایلو

انیمیشن Milo درباره یک گربه 5 ساله ماجراجو است که به همراه دوستانش، Lofty و Lark به کشف شغل‌ها و حرفه‌های مختلف می‌پردازند. والدین مایلو یک مغازه خشک شویی دارند که افراد مختلفی برای تمیز کردن لباس‌هایشان به آن مراجعه می‌کنند.
در هر قسمت از این مجموعه فردی با یک شغل متفاوت مانند کاراگاه، فضانورد، نویسنده و سایر مشاغل برای شستن لباس‌هایش به خشکویی می‌آید و مایلو و دوستانش با شغل او آشنا شده و به نقش آفرینی در آن شغل نیز می‌پردازند. کارتون مایلو دارای لهجه بریتیش است و برای کودکان بالای 3 سال مناسب است.