لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Ep01
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep02
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep03
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep04
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep05
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep06
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep07
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep08
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep09
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep10
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep12
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep13
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep14
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep15
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep16-Part1
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep16-Part2
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep17-Part1
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep17-Part2
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep18-Part1
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep18-Part2
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep19-Part1
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep19-Part2
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep20-Part1
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:
Ep20-Part2
1401-12-25 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن Hero Elementary

انیمیشن دبستان قهرمانان یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی است که گروهی از دانش‌آموزان جوان ابرقهرمان را دنبال می‌کند که از قدرت و مهارت‌های حل مسئله خود برای کمک به افراد جامعه خود استفاده می‌کنند. شخصیت‌های اصلی در Hero Elementary که مدرسه‌ای برای ابرقهرمانان است، در آنجا یاد می‌گیرند که چگونه از توانایی‌های منحصربه‌فرد خود برای کمک به نیازمندان استفاده کنند.
هر قسمت بر مفهوم علمی متفاوتی مانند امواج صوتی یا الکتریسیته ساکن تمرکز دارد و مهارت‌های حل مسئله در دنیای واقعی را در خود جای می‌دهد. کارتون دبستان قهرمانان بر اهمیت کار گروهی، تفکر انتقادی و ترویج ارزش های مثبت برای کودکان 5 سال به بالا تاکید می کند. به طور کلی، "دبستان قهرمانان" یک برنامه آموزشی با کیفیت بالا است که کودکان را تشویق می کند تا از تخیل و کنجکاوی خود برای کشف دنیای اطراف خود استفاده کنند.