لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1401-12-02 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن بالی

کارتون بالی یک مجموعه خانوادگی در مورد سگ کوچولو و بازیگوشی به همین نام است که به پیش دبستانی می‌رود و همراه پدر و مادر و خواهر کوچکترش در آپارتمانی زندگی می‌کند. این مجموعه حاوی نکات جالبی درباره زندگی روزمره و چالش‌هایی‌ست که یک کودک پیش دبستانی با آنها مواجه میشود و بسیاری از مهارت‌های زندگی را به صورت غیرمستقیم به آنها آموزش می‌دهد. علاوه بر این حاوی مکالمات روزمره به صورت واضح و شمرده است که برای زبان‌آموزی کودکان مناسب می باشد.