Endless Reader

Endless Reader

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Letter A
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter B
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter C
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter D
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter E
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter F
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter G
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter H
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter I
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter J
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter K
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter L
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter M
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter N
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter O
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter P
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter Q
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter R
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter S
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter T
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter U
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter V
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter W
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:
Letter X
1401-10-15 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون Endless Reader

مجموعه Endless Reader یک انیمیشن آمریکایی مناسب برای تقویت مهارت خواندن انگلیسی کودکان است. کودک در هر قسمت از این کارتون بر اساس حروف الفبا با کلمات مختلف، تلفظ، املا و کاربرد آنها در جملات آشنا می‌شود.
انیمیشن الفبای بی پایان با آموزش کلمات پر کاربرد انگلیسی و تکرار آنها در مثال‌های مختلف می‌تواند نقش مهمی در مهارت خواندن فرزند شما ایفا کند. این مجموعه برای رده سنی 3 سال به بالا مناسب است؛ البته برای کودکانی که پیش از این حداقل 2 سال در معرض انیمیشن‌های مخصوص دوزبانگی بوده‌اند.