لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1401-10-05 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن نامبر جکس

کارتون Numberjacks درباره دَه عددِ ابرقهرمان است که با استفاده از ریای و قدرت حل مساله خود، مشکلات را حل می‌کنند. در این مجموعه که لهجه بریتانیایی دارد و مناسب رده سنی 2 سال به بالا است، مهارت های پایه ریاضی شامل اعداد، اشکال و اندازه گیری همراه با طنز، سرگرمی و ماجراجویی به طور غیرمستقیم به کودکان آموزش داده می شود.