لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Alphabet Train - Learn ABCs with Vehicles and Animals for Kids
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Counting Monster Trucks Part 1 - 1 to 10
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Counting Monster Trucks Part 2 - 1 to 20
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Counting Monster Trucks Part 3 - 1 to 1000
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Learn About Dump Trucks
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Learn Colors with Dump Trucks - Part 1
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Learn Colors with Dump Trucks - Part 2
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Shapes Train Island Adventure
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Birthday Surprise - Learning Colors for Kids
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Learn About Sailboats for Children
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Monster Truck Math Part 1 - Adding
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Monster Truck Math Part 2 - Subtracting
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Color Train! - Learning Colors for Kids
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Learn About Fire Trucks for Children
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Numbers Train! - Learning to Count from 1 to 100 for Kids
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Learning Vehicles Names and Sounds for Kids - Cars, Trucks, and More!
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
 Learning Vehicles Names and Sounds for Kids Part 2 - Trucks, Helicopter and More
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Vehicle Bowling Math - Learn Adding & Subtracting for Kids
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Learn About Backhoes - Construction Vehicles for Children
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Learn Colors with Dump Trucks featuring Tea Time with Tayla
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Find the Vehicles - Learning English Prepositions for Kids
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Carnival Learning Pt1 - Learn Shapes with Monster Trucks and a Carnival Game for Kids
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Mega Truck Alphabet Part 1 - Learn About the Letter A
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Mega Truck Alphabet Part 2 - Learn About the Letter B
1401-09-24 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن Brain Candy TV

انیمیشن برین کندی تی وی یکی از مجموعه های مناسب برای کودکان 2 سال به بالا است که به آموزش موضوعات پایه ای نظیر: اعداد، رنگ‌ها، اشکال هندسی، الفبای انگلیسی و ... میپردازد. ویدیوهای این مجموعه توسط والدین، معلمان و متخصصان گفتار درمانگر به دلیل اثربخشی آموزشی و توانایی آنها در الهام بخشیدن به رشد سریع گفتار، به ویژه در کودکان مبتلا به اوتیسم، تحسین شده است.
سازنده این مجموعه، مایکل مور، معتقد است: "یادگیری زودهنگام برای آینده ای روشن تر! این هدفی است که پشت هر ویدیوی آموزشی در Brain Candy TV تولید می شود."