لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1401-06-24 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره سریال Wild Kratts

کرات‌های وحشی یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی-کانادایی آموزشی مناسب کودکان 6 سال به بالا است. این مجموعه ماجراهای برادران کرات، کریس و مارتین را دنبال می‌کند که با حیوانات وحشی باورنکردنی روبرو می‌شوند و به زیستگاه‌های حیوانات در سراسر جهان سفر می‌کنند. مجموعه Wild Kratts کودکان را با گونه های مختلف حیوانات، زیستگاه و رفتار آنها آشنا می‌کند. همچنین به کودکان در مورد حفاظت از حیوانات و اهمیت حفاظت از حیوانات و زیستگاه آنها آموزش می دهد. این نمایش هم سرگرم کننده و هم آموزشی طراحی شده است و اغلب شامل بخش های لایو اکشن است که در آن برادران کرات با حیوانات واقعی تعامل دارند.
هر قسمت از این مجموعه با یک بخش لایو اکشن از برادران کرات شروع و پایان می‌یابد که ویژگی‌ها و قابلیت‌های گونه‌ای خاص از حیوانات (که آن به عنوان «قدرت‌های مخلوق» یاد می‌کنند) که در آن اپیزود به نمایش گذاشته شده‌ را توصیف می‌کنند.