Blippi

Blippi

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Sink or Float
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Farm Tour
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Learning Emotions With Halloween Pumpkins
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Learns About Colors For Toddlers and Makes Tie Dye T-Shirts
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Learns Colors Of The Rainbow With The Penguins Love Colors Book
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Learns Healthy Eating For Kids At Tanaka Farm
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Learns Shapes and How To Make Big Bubbles
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Makes A Lemonade Stand
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Makes Fruit Popsicles
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Plays a Game of Bubble Ball
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi's Halloween Costume - Super Blippi!
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Exercise With Blippi at The Kids Playground
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Jumping Animals for Kids by Blippi
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Learn Farm Animals for Children with Blippi - Egg Hunt Bingo!
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Learn with Blippi at a Children's Museum
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Learn with Blippi at Amy's Playground
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Sink or Float - Cool Science Experiment for Kids
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi STEM Learning at The Rolling Robots For Kids
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi The Pirate Learns About Colors and Numbers at Kidd's Jewelry Heist
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Visits A Camp Site - Learning How To Camp
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Visits Pumpkin Playground
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Blippi Visits The Aquarium
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
The Tortoise Song by Blippi
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:
Sink or Float with Blippi _ Cool Science Experiment for Kids
1399-09-24 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره مجموعه بلیپی

مجموعه آمریکایی Blippi حول محور شخصیتی به همین نام با بازی Stevin John می چرخد که کودکان خردسال را به ماجراجویی ها و اکتشافات آموزشی می برد. این مجموعه، سرگرمی و آموزش را ترکیب می‌کند و کودکان را در یادگیری موضوعات مختلف به روشی سرگرم کننده و تعاملی درگیر می‌کند. در هر قسمت، بلیپی از مکان‌های مختلف مانند مزارع، باغ‌وحش‌ها، زمین‌های بازی، موزه‌ها، سایت‌های ساخت‌وساز و موارد دیگر بازدید می‌کند. او با محیط، اشیا و افرادی که با آنها روبرو می شود تعامل دارد و توضیحات و حقایق مربوط به موضوع قسمت را ارائه می دهد. Blippi از آهنگ‌، رقص‌ و توصیفات پرانرژی خود استفاده می‌کند تا کودکان را در طول هر قسمت سرگرم و درگیر کند. موضوعات پوشش داده شده در کارتون Blippi از مفاهیم آموزشی پایه مانند رنگ ها، اعداد، حروف و اشکال تا موضوعات خاص تر مانند حیوانات، حمل و نقل، فناوری و طبیعت را شامل می شود. Blippi از یک رویکرد عملی برای یادگیری استفاده می کند، کودکان را تشویق می کند که مشاهده کنند، سوال بپرسند و فعالانه در تجربه آموزشی شرکت کنند. برنامه بلیپی همچنین با هدف برانگیختن کنجکاوی کودکان، ترویج یادگیری اولیه و القای حس شگفتی در مورد دنیای اطراف آنها ساخته شده است. ترکیبی از تصاویر رنگارنگ، موسیقی پر جنب و جوش و شخصیت مشتاق Blippi یک تجربه جذاب و آموزشی برای بینندگان جوان ایجاد می کند. این مجموعه لهجه امریکن دارد و برای کودکان 4 سال به بالا مناسب می‌باشد.