64 Zoo Lane

64 Zoo Lane

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1401-06-10 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون 64 Zoo Lane

انیمیشن باغ وحش خیابان 64، یک مجموعه تلویزیونی بریتانیایی-فرانسوی مناسب کودکان 4 سال به بالا است. این مجموعه در مورد دختر جوانی به نام لوسی است که در کنار یک باغ وحش زندگی می کند. هر شب، قبل از اینکه بخوابد، یکی از حیوانات باغ وحش به ملاقات او می آید و داستانی را برای او تعریف می کند. داستان ها در محل زندگی خود حیوان می گذرد و به کودکان در مورد حیوانات مختلف، رفتارهای آنها و محیطی که در آن زندگی می کنند آموزش می دهد.
این کارتون همچنین به کودکان در مورد دوستی، مهربانی و حل مشکل آموزش می دهد. به علاوه، این کارتون با انیمیشن های رنگارنگ و آهنگ موضوعی جذاب، سرگرم کننده طراحی شده است که برایکودکان جذاب می‌باشد.