Peep and the Big Wide World

Peep and the Big Wide World

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
S01E02
S01E03
S01E04
S01E05
S01E06
S01E09
S01E10
S01E11
S01E12
S01E14
S01E16
S01E17
S01E18
S01E19
S01E20
S01E21
S01E24
S01E25
S01E26
S01E27
S01E28
S01E29
S01E30

صفحه بندی

درباره انیمیشن پیپ و دنیای بزرگ

کارتون Peep and the Big Wide World یکی از مجموعه‌های مناسب برای آموزش علوم و ریاضی به شیوه‌ای نوآورانه و جذاب، همراه با طنز به کودکان است. هر قسمت از این انیمیشن آمریکایی که مناسب رده سنی 3 سال به بالا است، در رابطه با یک موضوع علمی خاص است. همچنین انتهای هر قسمت از آن حاوی ویدیویی از بچه ها در دنیای واقعی است که درباره همان موضوع در حال بازی، تجربه و آزمایش هستند.