لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-04-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-04-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-04-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-04-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-04-29 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-04-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E01
1401-04-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E02
1401-04-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03
1401-04-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E04
1401-04-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E05
1401-04-29 تاریخ بار‌گذاری:
S02E06
1401-04-29 تاریخ بار‌گذاری:

درباره انیمیشن ادا توییست دانشمند

کارتون Ada Twist Scientist درباره دختری مهربان و باهوش به نام «آدا» است که با اکتشافات علمی به اطرافیانش کمک می کند و راه حلی برای مشکلات آنها پیدا می کند. این مجموعه آمریکایی که مناسب رده سنی 4 سال به بالا است، به علاقه مند کردن کودکان به علم و تقویت کنجکاوی آنها در مورد محیط اطرافشان کمک می کند.