Elinor Wonders Why

Elinor Wonders Why

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1401-04-21 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن النور می خواد بدونه

کارتون Elinor Wonders Why داستان خرگوشی به نام النور و دوستانش است که دنیای اطراف خود را با کسب تجربه، کاوش، سوال پرسیدن و ... می‌شناسند. این مجموعه که لهجه آمریکایی دارد و مناسب رده سنی 5 سال به بالا است، قصد دارد کودکان را تشویق کند تا کنجکاوی خود را دنبال کنند، وقتی متوجه چیزی نمی‌شوند سوال بپرسند و با استفاده از علم به پاسخ سوالات خود برسند.