لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1401-04-16 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن اگه به موش کوکی بدی

کارتون If You Give a Mouse a Cookie که از روی کتابی به همین نام ساخته شده است، یک مجموعه بامزه و دوست داشتنی، به دور از هرگونه خشونت و یا صحنه‌های ترسناک است. این مجموعه که مناسب رده سنی 3 سال به بالاست و دارای لهجه آمریکایی است، بر دوستی، مهربانی و همکاری تاکید دارد. همچنین یکی از بهترین کارتون‌ها برای تقویت قدرت حل مسئله کودکان است و توانایی آنها در رویارویی با مشکلات پیش بینی نشده را افزایش می‌دهد.