لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1401-01-24 تاریخ بار‌گذاری:
S02E01
1402-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
S02E02
1402-08-14 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03
1402-08-14 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن سانتیاگو از دریاها

کارتون Santiago of the Seas یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی است که ماجراهای یک دزد دریایی جوان به نام سانتیاگو و خدمه اش را دنبال می کند که در دریاهای آزاد کارائیب برای محافظت از خانه خود، Isla Encanto، حرکت می کنند. هر قسمت بر روی یک ماجراجویی یا مشکل جدیدی که سانتیاگو باید حل کند تمرکز می کند و در عین حال به کودکان درس های مهمی در مورد حل مسئله، پشتکار و کار گروهی آموزش می دهد.
انیمیشن سانتیاگو عناصر فرهنگ آمریکای لاتین را در بر دارد و کودکان را با فرهنگ ها و آداب و رسوم جدید آشنا می کند. انیمیشن سانتیاگو از دریاها کودکان 4 سال به بالا را هدف قرار داده است و به دلیل پیام‌های مثبت، بازنمایی متنوع و داستان‌گویی جذاب مورد تحسین قرار می‌گیرد.