Abney and Teal

Abney and Teal

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S02E01
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E02
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E04
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E05
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E06
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E07
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E08
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E09
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E10
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E11
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E12
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E13
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E14
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E15
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E16
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E17
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E18
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E19
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E20
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E21
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E22
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E23
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:
S02E24
1401-01-18 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون ماجراهای ابنی و تیل

کارتون Abney and Teal یک مجموعه تلویزیونی بریتانیایی برای کودکان است که ماجراهای دو دوست به نام‌های ابنی و تیل را دنبال می‌کند که در جزیره‌ای در وسط دریاچه‌ای در پارک زندگی می‌کنند. این مجموعه برای کودکان 2 سال به بالا مناسب است و به دلیل داستان سرایی ملایم، عجیب و غریب و انیمیشن جذابش شناخته شده است. هر قسمت بر تجربیات روزمره شخصیت های آن مانند رفتن به پیک نیک، کاشتن گیاهان، کاوش در جزیره، یادگیری در مورد طبیعت و .. تمرکز دارد و بر اهمیت حل مسئله، همدلی و مهربانی تاکید می کند.
تمرکز این نمایش بر طبیعت و فضای باز نیز کودکان خردسال را با مفاهیم اساسی علم آشنا می کند و آنها را تشویق می کند تا از دنیای طبیعی اطراف خود قدردانی و کشف کنند. به طور کلی، انیمیشن ابنی و تیل مجموعه ای دوست داشتنی و جذاب است که والدین و فرزندان خردسال می توانند از آن لذت ببرند.