لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Eating New Foods
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
Changing My Room
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
The Beard
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
Fire Alarm
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
Swing Park
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
One Step At A Time
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
Timmy's Monsters
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
The Clown
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
Open Wide
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
First Day
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
The Dance Class
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
Losing Things
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
The Funfair
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
Hair Wash Day
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
Baby Ben
1402-09-13 تاریخ بار‌گذاری:
Museum Of Imagination
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Sharing
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
The Party
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
The Painting Day
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Granny No No
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
The Bus Ride
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Hospital
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Choosing
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:
Big Stomps
1398-07-01 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره مجموعه Woolly and Tig

مجموعه وولی و تیگ یک مجموعه بریتانیایی است که از سال 2012 تا 2018 پخش شده است. این مجموعه حول محور ماجراهای دختر بچه ای به نام تیگ و عنکبوت اسباب بازی او به نام وولی می چرخد. در هر قسمت تیگ با موقعیت‌ها و تجربیات مختلفی که ممکن است برای هر کودکی رخ دهد مواجه می‌شود؛ مانند شروع مدرسه، پیدا کردن دوستان جدید یا مقابله با چالش‌های روزمره. در طول این تجربیات، وولی، عنکبوت اسباب بازی او، در تخیل او زنده می شود و به عنوان یک همراه عمل می کند و او را مشاوره و پشتیبانی می کند. هدف اصلی کارتون Woolly and Tig دادن آگاهی احساسی و توانایی درک کردن به کودکان است. تیگ در این مجموعه با عواطف و احساسات مختلف مواجه می‌شود و از این طریق به کودکان آموزش داده می‌شود که چگونه با احساسات خود برخورد کنند. مجموعه وولی و تیگ همچنین از طریق داستان سرایی و نمایش موقعیت‌های آشنا برای کودکان، همدلی، انعطاف‌پذیری، مهارت‌های اجتماعی و حل مسئله را به صورت غیرمستقیم به آنها القا می‌کند. برنامه Woolly and Tig برای کودکان رده سنی 2 سال به بالا مناسب است و دارای لهجه بریتیش می‌باشد.