لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S02E01-02
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03-04
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E05-06
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E07-08
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E09-10
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E11-12
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E13-14
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E15-16
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E17-18
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E19-20
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E21-22
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E23-24
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E25-26
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E27-28
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E29-30
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E31-32
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E33-34
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E35-36
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E37-38
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E39-40
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E41-42
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E43-44
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E45-46
1400-11-25 تاریخ بار‌گذاری:

درباره کارتون فرانکلین و دوستان

انیمیشن Franklin and Friends بر اساس کتاب‌هایی با همین نام ساخته شده است. این مجموعه داستان لاکپشتی به نام فرانکلین و دوستانش است که فراز و نشیب‌های زندگی را از طریق ماجراجویی‌های روزانه خود در مدرسه و بازی تجربه می‌کنند. در این میان فرانکلین و دوستانش با مشکلاتی روبرو می‌شوند که باید حلشان کنند. بنابراین مهارت حل مساله کودکان به طور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرد.
کارتون Franklin and Friends حاوی نکات مثبتی از جمله دوستی، مهارت‌های اجتماعی و وظایف شهروندی برای کودکان 4 سال به بالا است و لهجه امریکن دارد.