لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01-02
1400-11-13 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03-04
1400-11-13 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05-06
1400-11-13 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07-08
1400-11-13 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09-10
1400-11-13 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11-12
1400-11-13 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13-14
1400-11-13 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15-16
1400-11-13 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17-18
1400-11-13 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19-20
1400-11-13 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21-22
1400-11-13 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23-24
1400-11-13 تاریخ بار‌گذاری:
S01E25-26
1400-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
S01E27-28
1400-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
S01E29-30
1400-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
S01E31-32
1400-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
S01E33-34
1400-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
S01E35-36
1400-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
S01E39-40
1400-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
S01E41-42
1400-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
S01E43-44
1400-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
S01E45-46
1400-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
S01E47-48
1400-11-14 تاریخ بار‌گذاری:
S01E49-50
1400-11-14 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون پاپی کت

انیمیشن Poppy Cat یک مجموعه بریتیش ساخته شده براساس کتابی به همین نام است. داستان این کارتون بر گربه‌ای بنام Poppy Cat و دوستانش متمرکز است که به مکانهای دور سفر می‌کنند تا دنیا رو ببینند و چیزهای جدید یاد بگیرند. سبک ساده این انیمیشن و کنجکاوی ذاتی شخصیت‌ها، پاپی کت را به یک کارتون جذاب برای بچه‌ها تبدیل کرده است.
شخصیت‌های این کارتون در سفرهایشان درس‌های مهمی در مورد ارتباط با دیگران، حل مشکلات، صحبت کردن در مورد احساسات، دوستی، همکاری و به طور کلی مهارت‌های زندگی برای یک کودک پیش دبستانی ارائه می‌کنند. این مجموعه برای کودکان 3 سال به بالا مناسب است.