لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01-02
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03-04
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05-06
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07-08
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09-10
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11-12
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13-14
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15-16
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17-18
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19-20
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21-22
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23-24
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E25-26
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E27-28
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E29
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E30-31
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E32-33
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E34-35
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E36-37
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E38-39
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E40-41
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E42-43
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E44-45
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:
S01E46-47
1400-11-07 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون هندی منی

انیمیشن Handy Manny (پسر مهندس) یک مجموعه تلویزیونی آمریکایی برای کودکان است که ماجراهای یک تعمیرکار آمریکایی-مکزیکی به نام Manny Garcia و ابزارهای سخنگو او را دنبال می کند که سعی می کنند مشکلات موجود در جامعه خود، شیتروک هیلز را حل کنند. این مجموعه آمریکایی که برای کودکان رده سنی 3 سال به بالا مناسب است، بر حل مسئله و مشارکت در جامعه تأکید دارد و هر قسمت دارای پروژه یا چالش جدیدی است که Manny باید بر آن غلبه کند.
استفاده از زبان اسپانیایی و فرهنگ آمریکای لاتین در بخش هایی از این مجموعه قابل توجه است و تنوع و دوزبانگی را در بین بینندگان جوان ترویج می دهد. کارتون Handy Manny همچنین ارزش‌های مثبتی مانند کار گروهی، پشتکار و کمک به دیگران را به کودکان القا می کند و انتخاب مناسبی برای پرورش کودک دوزبانه می باشد.