Addison

Addison

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S02E01
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S02E02
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:
S02E04
1400-10-22 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن Addison (ادیسون)

انیمیشن ادیسون، مناسب کودکان 4 سال به بالا، داستان و ماجراهای دختر جوان با استعدادی است که عاشق حل معماها و مسائل پیچیده است. این انیمیشن ترکیبی از آموزش مسائل علمی، فناوری، هنر و ریاضیات است که با اتفاقات کمدی و بازیگوشی‌های دخترانه همراه شده است.

برای آشنایی بیشتر با کارتون Addison، ارزش ها و نکات آموزنده آن، به لینک زیر مراجعه کنید:

معرفی انیمیشن ادیسون