لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Episode 1
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 2
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 3
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 4
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 5
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 6
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 7
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 8
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 9
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 10
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 11
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 12
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 13
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 14
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 15
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 16
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 17
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 18
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 19
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 20
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 21
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 22
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 23
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 24
1400-08-25 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون مالی از سرزمین شمالی

Molly of Denali مجموعه انیمیشنی آمریکایی محصول شبکه PBS است. این کارتون درباره دختری آلاسکایی به نام «مالی» است که از طریق سفرها و ماجراجویی‌هاش در این ایالت و صحبت کردن با افراد مختلف، با سنت‌های بومی خانواده‌ و محل زندگی‌اش آشنا می‌شود. مالی آف دنالی، اولین سریال تلویزیونی کودکانه است که نقش‌های اصلی آن از افراد بومی آمریکا هستند. مالی‌ با روحیه کاوشگر خود، اشتیاقش به جمع آوری اطلاعات و احترامی که به بزرگترهایش میگذارد، میتواند الگوی بسیار خوبی برای کودکان باشد.