Squeak

Squeak

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Episode 1
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 2
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 3
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 4
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 5
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 6
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 7
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 8
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 9
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 10
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 11
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 12
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 13
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 14
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 15
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 16
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 17
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 18
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 19
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 20
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:
Episode 21
1400-08-17 تاریخ بار‌گذاری:

درباره مجموعه اسکوییک

Squeak برنامه ای از شبکه تلویزیونی BabyFirst است که برای خردسالان نوپا طراحی شده است. این مجموعه درباره یک موش عروسکی به نام Squeak و دوستانش اس که دنیای اطراف خود را کشف می کنند.
مجموعه اسکوییک بر آموزش مفاهیم اساسی و پایه مانند اشکال هندسی، رنگ ها و اعداد از طریق فعالیت ها و ترانه های شاد کودکانه متمرکز است. این مجموعه که دارای لهجه آمریکایی است، برای رده سنی 6 ماه به بالا مناسب است. البته کودکان زیر 2 سال به صورت صوتی از این مجموعه می توانند استفاده کنند.