لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

What's the Big Idea?-The Day of the Dead
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Lullaby for Baby Vlad-Space is the Place
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Hola Mariachi-Loco for Cocoa!
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
You Froze My Shorts-What a Matryoshka
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Bob the Plant-Aren't We a Pair?
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
The Big Dig-Amazing Man
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
She is the Moon of Moons-Beats of Beijing
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Hoopin' Hopper-A Chopsticky Situation
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Speaking Wigglewalker-London Frog
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Queen for a Day-Jolly Special Friend
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Guitar to Sitar-Spring Has Not Sprung
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Where's Luna?-Pulling Strings
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Didgeridoo and Carmen Too-Not Home on the Range
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Boomin' Boomerang-House Music
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
You Can't Move the Moon-Lizardzilla!
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Windy Washi-When The Bowl Breaks
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
C'est Cheese-C'est La Vie a Paris
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
D'Orsay Day-Honey in Paris
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Stairway to Art Day-Melvini Madness
1400-08-04 تاریخ بار‌گذاری:
Andy's Big Show-Leo Moves It
1400-08-05 تاریخ بار‌گذاری:
The Big Squeeze-Meet the Presses
1400-08-05 تاریخ بار‌گذاری:
Glocken Around The Clock-Good Knight
1400-08-05 تاریخ بار‌گذاری:
Me and My Elephant-Mukandi's Farm
1400-08-05 تاریخ بار‌گذاری:
Lost and Found-Time of Goodbye
1400-08-05 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون بیا بریم لونا

انیمیشن Lets Go luna یک مجموعه تلویزیونی آموزشی آمریکایی-کانادایی مناسب برای کودکان 4 سال به بالا است که برای اولین بار در نوامبر 2018 در PBS Kids پخش شد. این سریال ماجراهای سه دوست، لئو، کارمن و اندی را دنبال می‌کند که همراه با گروه نمایشی مسافرتی والدین خود، "Circo Fabuloso" به سراسر جهان سفر می‌کنند. آنها فرهنگ ها و آداب و رسوم جدید را کشف می کنند و در مورد هنر، موسیقی و غذاهای مختلف یاد می گیرند.
هر قسمت برای آموزش فرهنگ ها و آداب و رسوم مختلف و همچنین موضوعات مختلف مانند هنر، موسیقی و تاریخ به کودکان طراحی شده است. از طریق ماجراجویی های شخصیت های اصلی، کودکان با مکان ها و فرهنگ ها، آداب و رسوم و سنت های مختلف آشنا می شوند و همچنین برخی از کلمات اصلی اسپانیایی را یاد می گیرند. هدف این نمایش ترویج درک و قدردانی فرهنگی در کودکان خردسال است.