Ask the StoryBots

Ask the StoryBots

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

How Do Airplanes Fly?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
Why Do I Have To Brush My Teeth?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
Why Is The Sky Blue?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
Where Do French Fries Come From?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
Where Does Rain Come From?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
How Do Computers Work?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
Why Can't I Eat Dessert All the Time?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
How Many Types of Animals Are There?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
How Do Ears Hear?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
How Do Volcanoes Work?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
What Is Electricity?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
How Do Flowers Grow?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
How Do People Catch A Cold?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
How Do Cell Phones Work?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
What Happens When You Flush the Toilet?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
Why Do People Look Different?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
Where Do Planets Come From?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
Where Does Chocolate Come From?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
How Do Eyes See?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
Why Do We Have To Recycle?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:
How Do You Make Music?
1400-07-20 تاریخ بار‌گذاری:

درباره انیمیشن از ربات سخنگو بپرس

کارتون Ask the Storybots یک مجموعه تلویزیونی انیمیشن آموزشی آمریکایی است که در سال 2016 در نتفلیکس پخش شد. این نمایش حول محور گروهی از موجودات کوچک کنجکاو به نام StoryBots است که در دنیایی زیرِ صفحه نمایش ما زندگی می کنند. آنها با ماجراجویی به کودکان کمک می کنند تا پاسخ سوالات خود را پیدا کنند و در مورد یک موضوع خاص اطلاعات بیشتری کسب کنند.
Ask the Storybots برای آموزش کودکان در زمینه موضوعات مختلف مانند علوم، ریاضی، تاریخ و ادبیات طراحی شده است. انیمیشن «از ربات سخنگو بپرس» از داستان سرایی، طنز و موسیقی جذاب استفاده می کند تا یادگیری را برای کودکان سرگرم کننده و جذاب کند.