لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E01
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E02
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E03
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E04
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E05
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E06
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E07
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E08
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E09
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E10
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:
S02E11
1400-06-25 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون ویشن پوف

انیمیشن Wishenpoof ماجراهای دختری به نام بیانکا را دنبال می کند که توانایی تحقق آرزوها را با کمک عصای جادویی خود دارد. در هر قسمت بیانکا از قدرت‌های خود برای کمک به دوستان و خانواده‌اش برای حل مشکلات و غلبه بر موانع استفاده می‌کند و در عین حال درس‌های مهمی در مورد همدلی، مهربانی و مسئولیت‌پذیری می‌آموزد.
در انیمیشن ویشن پوف بیانکا با چالش هایی که بچه های پیش دبستانی ممکن است با آن ها مواجه شوند، مانند پیدا کردن دوستان جدید، مقابله با رقابت خواهر و برادری و کنار آمدن با تغییرات خانواده اش روبرو می شود. این انیمیشن تخیلی، دلچسب و جذاب، با پیام های مثبت و محتوای آموزشی مناسب برای کودکان 4 سال به بالا مناسب است و لهجه امریکن دارد. همچنین مهارت های اجتماعی و عاطفی مانند همدلی، خودآگاهی و حل مسئله را در کودکان ارتقا می دهد.