لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Learn colors with Marc the train Dino the Dinosaur
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Build a tower with cubes and learn numbers with Dino the Dinosaur
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learn colors and numbers with garbage truck and Dino
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learn Shapes - Dino and Dina are Building a Snowman
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learning about the ALPHABET : A E
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learn fruits with Dino the Dinosaur
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
MOTHER'S DAY - Dino and Dina learn colors preparing breakfast!
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learn Objects - Dino and Dina Play Hide Seek
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learning about the alphabet ALPHABET: F J
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learn Numbers - Dino and Dina Look at the Clouds
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Dino the Dinosaur Learns about Music
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learning about the ALPHABET: K N
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learning about the ALPHABET: O R
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Back to School Special- Dino and Dina and learn numbers
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learn the continents of the world
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learn public safety rules with Dino Dina by playing Keeping Safe
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learn Colors - Dino Plays Bouncing Balls
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learning the ALPHABET: S V
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Counting Seashells
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Food for Kids Learn colors with lollies
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Dino and Dina Learn about Fire Safety
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
Learning about the ALPHABET: W Z
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
CHRISTMAS - Christmas Tree Ornaments
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:
CHRISTMAS - Dinner for six!
1400-05-27 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

انیمیشن دینوی دایناسور

کارتون Dino the Dinosaur مجموعه ای آموزنده برای خردسالان رده سنی 2 سال به بالا است. "داینو" کاراکتر اصلی این مجموعه، همیشه مشتاق به یادگیری چیزهای جدید است. او عاشق بازی با اسباب بازی ها، ماشین و قطار است و دنیای اطرافش را از طریق بازی هایی که انجام میدهد، کشف می کند.
در انیمیشن دینوی دایناسور به آموزش موضوعات پایه ای از جمله رنگ ها، اشکال هندسی، اعداد، الفبا و ... پرداخته می شود و کودکان را حسابی سرگرم می کند.