Pinky Dinky Doo

Pinky Dinky Doo

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S01E01
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E02
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E03
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E04
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E05
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E06
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E07
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E08
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E09
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E10
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E11
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E12
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E13
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E14
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E15
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E16
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E17
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E18
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E19
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E20
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E21
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E22
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E23
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:
S01E24
1400-03-23 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن پینکی دینکی دو

Pinky Dinky Doo یک مجموعه انیمیشنی آمریکایی است که ماجراهای دختری به نام پینکی و برادر کوچکترش تایلر را دنبال می کند که از تخیل خود برای حل مشکلات و کشف دنیای اطراف خود استفاده می کنند. هر قسمت از این مجموعه با دریافت نامه ای از یکی از بیننده ها که با مشکل یا معضلی مواجه شده است، شروع می شود. سپس پینکی از مهارت های داستان سرایی و تخیل خود برای ایجاد یک ماجراجویی خارق العاده استفاده می کند که به بیننده کمک می کند مشکل خود را حل کند.
این مجموعه کودکان را تشویق می کند تا از تخیل و خلاقیت خود استفاده کنند و در عین حال مهارت های سواد ابتدایی مانند واژگان، املا و تشخیص کلمات را نیز آموزش می دهند. پینکی مکرراً کلمات جدیدی را به مخاطب معرفی می کند و معانی آنها را به شیوه ای سرگرم کننده و جذاب توضیح می دهد. همچنین پینکی و دوستانش با هم برای کمک به دیگران و حل مشکلات همکاری می‌کنند و از این رو این انیمیشن حاوی پیام‌های مثبتی در مورد اعتماد به نفس، حل مسئله و همدلی است.
به طور کلی، Pinky Dinky Doo یک کارتون سرگرم‌کننده و جذاب برای کودکان خردسال بالای 3 سال است که آنها را تشویق به خلاقیت و تخیل می‌کند و در عین حال مهارت‌های اجتماعی-عاطفی مثبت و مهارت‌های سواد ابتدایی را نیز آموزش می دهد.