Bob the Builder

Bob the Builder

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

S19E01
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E02
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E03
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E04
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E05
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E06
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E07
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E08
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E09
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E10
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E11
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E12
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E13
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E14
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E15
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E16
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E17
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E18
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E19
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E20
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E21
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E22
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E23
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:
S19E24
1400-03-14 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره انیمیشن باب سازنده

کارتون باب سازنده (باب معمار) یکی از انیمیشن‌های پرطرفدار در سراسر دنیا، مناسب رده سنی 3 سال به بالا است. در هر قسمت از Bob the Builder، باب و همکارانش به همراه ماشین‌ها به ساخت و ساز و مرمت ساختمان ها می‌پردازند. هدف از ساخت این کارتون آموزش مهارت‌های مهندسی و آشنا کردن هرچه بیشتر کودکان با این مفاهیم و لغات انگلیسی مربوط به مهندسی و معماری است.
از نکات مثبت این کارتون تشویق کودکان به کار تیمی، اجتماعی شدن و یادگیری مهارت‌های مختلف است. همچنین روحیه حل مسئله را در آنها تقویت می‌کند.