Super Crazy Kids

Super Crazy Kids

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

اموزش حیوانات - رنگ ها - میوه ها
1401-04-30 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش میوه ها - رنگ ها - اعداد - شکل ها - حیوانات - حروف الفبا انگلیسی
1401-04-30 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش شکل ها - میوه ها - حیوانات - اعداد
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش حیوانات - رنگ ها - اعداد - حروف الفبا انگلیسی - میوه ها - شکل ها - وسایل نقلیه
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش رنگ ها - اشیا - اعداد - میوه ها - حیوانات - حروف الفبا انگلیسی - شکل ها
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
اموزش حروف الفبا انگلیسی - شکل ها - حیوانات - رنگ ها
1400-10-19 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش حیوانات - رنگ ها - اعداد - حروف الفبا انگلیسی - میوه ها - شکل ها - وسایل نقلیه
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش خوراکی ها - رنگ ها - حروف الفبا انگلیسی - اعداد - حیوانات - شکل ها
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش اعداد - رنگ ها - شکل ها - حیوانات - حروف الفبا انگلیسی - میوه ها - وسایل نقلیه
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش حیوانات - رنگ ها - اعداد - شکل ها - حروف الفبا انگلیسی - میوه ها
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش شکل ها - رنگ ها - اعداد - حروف الفبا انگلیسی - حیوانات - میوه ها - وسایل نقلیه
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش رنگ ها - شکل ها - اعداد - حیوانات - حروف الفبا انگلیسی - میوه ها
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش وسایل نقلیه - رنگ ها - اعداد - شکل ها - حیوانات - حروف الفبا انگلیسی - میوه ها
1401-04-30 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش میوه ها - شکل ها - حیوانات - حروف الفبا انگلیسی - وسایل نقلیه
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:

درباره انیمیشن Super Crazy Kids

سوپر کریزی کیدز انیمیشن سه بعدی آموزنده و سرگرم‌کننده ای مناسب برای کودکان 1 سال به بالا است. کانال یوتیوب این مجموعه با 10 میلیون عضو و بیش از 1 میلیارد بازدید نشان از پرطرفدار بودن این مجموعه در بین مخاطبان خردسال خود دارد. انیمیشن Super Crazy Kids موضوعات آموزشی مختلف شامل رنگ‌ها، اشکال هندسی، اعداد، حیوانات و سایر موضوعات پایه برای آموزش کودکان را پوشش داده است. ویدیوهای جذاب این مجموعه کودک را به خود همراه می‌کند و باعث می‌شود یادگیری برای او به شکل سرگرم کننده‌ و ناخودآگاه رخ می‌دهد.