لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Letter Factory-part1
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Letter Factory-part2
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Talking Words Factory-part1
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Talking Words Factory-part2
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Talking Words Factory 2 Code Word caper-part1
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Talking Words Factory 2 Code Word caper-part2
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Learn to Read at the Storybook Factory-part1
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Learn to Read at the Storybook Factory-part2
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
A Tad of Christmas Cheer-part1
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
A Tad of Christmas Cheer-part2
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Go to School-part1
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Go to School-part2
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Math Adventure to the Moon-part1
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Math Adventure to the Moon-part2
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
The Amazing Alphabet-part1
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
The Amazing Alphabet-part2
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Numbers Ahoy-part1
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Numbers Ahoy-part2
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Sing and Learn With Us!-part1
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Sing and Learn With Us!-part2
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Phonics Farm-part1
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Phonics Farm-part2
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Numberland-part1
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:
Numberland-part2
1400-02-16 تاریخ بار‌گذاری:

درباره مجموعه لیپ فراگ

مجموعه آموزشی LeapFrog یکی از بهترین کارتون‌ها برای آموزش غیرمستقیم مهارت خواندن انگلیسی است. در اپیزودهایی که از این مجموعه در وبسایت و اپلیکیشن قرار دادیم علاوه بر آموزش حروف انگلیسی، نحوه ساخته شدن کلمات و مفاهیم پایه ریاضی نیز به شیوه‌ای سرگرم‌کننده آموزش داده می‌شود.
لهجه انیمیشن لیپ فراگ آمریکایی است و مناسب رده سنی 3 سال به بالا است. البته توجه کنید برای شروع مجموعه‌های آموزش خواندن، کودک باید حداقل در معرض کارتون های انگلیسی مناسب زبان آموزی بوده باشد.