لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Ricky Wobbles
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
The Out Of Controller
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Flat Out Awesome
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Ricky's Rescue Coaching Badge
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
The Most Amazing Thing To Put In A Box Ever
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
The New Rescue Tool
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
New Bike On The Block
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Little Buster Bunker
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
The Wheelford Wheeler
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Ricky's Role Model
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Ricky Blows Away the Competition
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Blip Delivers
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Starring Ricky
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
True Loopness
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Tired and True
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Scootio Changes Lane
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Ricky's on a Roll
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Rock the Float
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Super Awesome Magnet
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Time Capsule
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Steel Awesome Meets Vroom
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Awesome Stunt
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Awesome Rescue
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:
Wheeloween
1399-11-29 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

آشنایی با انیمیشن ریکی زوم (Ricky Zoom)

انیمیشن ریکی زوم درباره موتور نجات قرمز رنگی به نام ریکی و دوستانش است. این مجموعه لهجه آمریکایی دارد و مناسب کودکان 4 سال به بالا است. در این انیمیشن جذاب و ماجراجویانه ارزش‌هایی مانند دوستی، کار تیمی و کمک به دیگران به کودکان آموزش داده می‌شود.

برای آشنایی بیشتر با شخصیت‌ها و پیام‌های کارتون ریکی زوم به لینک زیر مراجعه کنید:

معرفی کارتون ریکی زوم