لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

موسیقی - قسمت 8
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
موسیقی - قسمت 9
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
موسیقی - قسمت 7
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
موسیقی - قسمت 6
1400-10-19 تاریخ بار‌گذاری:
موسیقی - قسمت 5
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
موسیقی - قسمت 2
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
موسیقی - قسمت 3
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
موسیقی - قسمت 1
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
موسیقی - قسمت 4
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش شکل ها - قسمت 9
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش شکل ها - قسمت 7
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش شکل ها - قسمت 6
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش شکل ها - قسمت 5
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش شکل ها - قسمت 8
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش شکل ها - قسمت 4
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش شکل ها - قسمت 3
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش شکل ها - قسمت 1
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش شکل ها - قسمت 2
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش حیوانات - قسمت 9
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش حیوانات - قسمت 11
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش حیوانات (مزرعه) - قسمت 10
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش حیوانات - قسمت 7
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش حیوانات - قسمت 8
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:
آموزش حیوانات - قسمت 5
1400-10-18 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره مجموعه آموزشی بیبی انیشتین

Baby Einstein مجموعه‌ای آموزشی برای نوزادان و کودکان نوپا طراحی شده‌ است تا در مورد دنیای اطراف خود بیاموزند. ویدئوهای این مجموعه دارای الگوهای ساده، نمایش های عروسکی و اشیاء آشنا مانند وسایل روزمره، حیوانات و اسباب بازی ها هستند. هر قسمت از بیبی انیشتین اغلب با موسیقی کلاسیک بازسازی شده توسط آهنگسازانی مانند یوهان سباستین باخ، لودویگ ون بتهوون، ولفگانگ آمادئوس موتزارت و بسیاری دیگر و همچنین برخی شعرهای کلاسیک کودکانه همراه هستند. کارتون Baby Einstein به دلیل توانایی آن در تعامل و تحریک یادگیری در کودکان خردسال توسط والدین و مربیان بسیاری از سراسر دنیا مورد ستایش قرار گرفته است.