Baby Bus

Baby Bus

لیست قسمت‌ها (صفحه 1)

Elephant Firefighter Rescue Team
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Baby Goes to the Toilet
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Secret Santa
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
No No Touch or Scratch Your Boo Boo
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Clean Dirty Toys with Baby
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Baby Got Sick Song
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Achoo! Baby Sneezes
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
How to Brush Your Teeth
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Time to Take A Bath
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
How to Wash Your Hands
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Super Helicopter Rescue Team
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
The Monster under the Bed
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
May I Have a Candy
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Five Little Ducks
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Super Truck Rescue Team
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Little Captain Vs Big Bad Wolf
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Rookie Firefighter TIMI
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Baby Kitten's Farm Tour
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
First Day of Kindergarten
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Police Officer TIMI
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Construction Vehicles Rescue Team
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
"Yes Yes" Line Up Song
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Playtime at Outdoor Playground
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:
Baby Panda Pretend Play Driving Bus
1399-10-10 تاریخ بار‌گذاری:

صفحه بندی

درباره کارتون بیبی باس

انیمیشن Baby Bus مجموعه‌ای از انیمیشن های دو بعدی و سه بعدی موزیکال است که ترانه های شاد و آهنگ‌های کلاسیک مهد کودک را به نمایش می‌گذارد و هدف آن کودکان 2 تا 5 ساله است.
این کارتون از رنگ‌های روشن، انیمیشن‌های ساده و موسیقی جذاب برای جذب بینندگان جوان استفاده می‌کند و به آنها کمک می‌کند آهنگ‌ها را یاد بگیرند. همچنین در کارتون Baby bus موضوعات پایه نظیر رنگ ها، حروف الفبا، مهارت های زندگی، عادات خوب، نکات ایمنی و موارد دیگر به روشی سرگرم‌کننده به خردسالان آموزش داده می شود.